Latvijas Pastāvīgās šķīrējtiesa reglaments jaunā redakcijā

Pirmdiena, 02 Marts 2015

Ar 2015.gada 2.marta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu ir apstiprināts Latvijas Pastāvīgās šķīrējtiesas reglaments jaunā redakcijā, kas tika izstrādāts, ievērojot Šķīrējtiesu likumā iekļautās izmaiņas šķīrējtiesu darbībā un šķīrējtiesas procesa norisē.