Šķīrējtiesnešu saraksta aktualitāte

Otrdiena, 06 Marts 2018

Latvijas Pastāvīgā šķīrējtiesa ir izpildījusi Šķīrējtiesu likuma 8.panta sestās daļas prasības, iesniedzot LR Uzņēmumu reģistrā šķīrējtiesnešu saraksta aktualitātes apliecinājumu. Šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautie šķīrējtiesneši atbilst Šķīrējtiesu likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas prasībām, un uz viņiem nav attiecināmi Šķīrējtiesu likuma 15.pantā noteiktie ierobežojumi.